Materiały do wykładów:

OCHRONA ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

TOWAROZNAWSTWO

DIETETYKA

BIOTECHNOLOGIA